Κιτρομηλίδης Π. Μ. (1999). Για την ελληνική μετάφραση του έργου του Σπύρου Βρυώνη. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 13, 373–377. https://doi.org/10.12681/deltiokms.155