Μαμώνη Κ., & Ιστικοπούλου Λ. (2004). Σωματειακή οργάνωση του Ελληνισμού στη Μικρά Ασία: Δ’ σύλλογοι Κιλικίας, Μυσίας και Παφλαγονίας: Προσθήκες στα δημοσιεύματα Α’, Β’, Γ’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 14, 67–112. https://doi.org/10.12681/deltiokms.164