Ανεστίδης Α. Σ. (1988). Μελίτων Καράς, Η νήσος Ίμβρος. Συμβολή εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν της. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 7, 328–331. https://doi.org/10.12681/deltiokms.200