Σφυροέρας Β. (1988). Γεώργιος Π. Κουρνούτος: (1913-1989). Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 7, 361–364. https://doi.org/10.12681/deltiokms.204