Γκιολές Ν. (1984). Συμβολή στην ερμηνεία των μικρασιατικών στοιχείων της τέχνης του δέκατου αιώνα στη Μάνη. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 5, 71–93. https://doi.org/10.12681/deltiokms.207