Φιλιππίδη-Braat Ά. (1984). Photis Apostolopoulos, La langue du roman byzantin "Callimaque et Chrysorrhoe". Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 5, 521–527. https://doi.org/10.12681/deltiokms.220