Παναγιωτόπουλος Ά. (1984). Θ. Βερεμής-Κ. Κωστής, Η Εθνική Τράπεζα στη Μικρά Ασία (1919-1922), πρόλογος Σπ. Ασδραχά. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 5, 537–543. https://doi.org/10.12681/deltiokms.223