Ανεστίδης Α. Σ. (1984). Ευάγγελος Γαλάνης, Μητροπολίτης Πέργης, Η Πέργη της Παμφυλίας. Συμβολή στην πολιτική και εκκλησιαστική ιστορία της αρχαίας πόλεως. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 5, 544–546. https://doi.org/10.12681/deltiokms.224