Αλεξανδρής Α. (2021). Τὸ ἔργο τοῦ Κέντρου Μικρασιατικῶν Σπουδῶν. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 20, 283–292. https://doi.org/10.12681/deltiokms.26137