Γκιολές Ν. Α. (1990). Klaus Belke - Norbert Mersich, Phrygien und Pisidien (Tabula Imperii Byzantini 7). Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 8, 261–263. https://doi.org/10.12681/deltiokms.242