Δραγούμης Μ. Φ. (1990). Μουσικό λαογραφικό αρχείο Μέλπως Μερλιέ: Απολογισμός 1986-1990. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 8, 327–332. https://doi.org/10.12681/deltiokms.247