Μουρέλος Γ. Γ. (1980). Η επόμενη μιας καταστροφής: (Σεπτέμβριος 1922- Ιανουάριος 1923). Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 2, 347–371. https://doi.org/10.12681/deltiokms.258