Ανδρεάδη Η. Ε. (2008). Ερμόλαος Ανδρεάδης: (Κωνσταντινούπολη 1910- Αθήνα 2004). Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 15, 439–455. https://doi.org/10.12681/deltiokms.269