Βοκοτόπουλος Π. Α. (2008). Άννα Μαραβά-Χατζηνικολάου: (1911-2005). Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 15, 461–464. https://doi.org/10.12681/deltiokms.271