Κονδάκη Μ. (2008). Σοφία Αναστασιάδη-Μανουσάκη: (1910-2006). Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 15, 465–466. https://doi.org/10.12681/deltiokms.272