Πετροπούλου Ι. (2008). Δημήτρης Ο. Θοιβιδόπουλος. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 15, 467–471. https://doi.org/10.12681/deltiokms.273