Κ. Π. Μ. (1982). Το δέκατο έκτο διεθνές βυζαντινολογικό συνέδριο. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 3, 249–251. https://doi.org/10.12681/deltiokms.289