Ρούκουνας Ε. (2004). Αριστόβουλος Μάνεσης: (1922-2000). Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 14, 351–353. https://doi.org/10.12681/deltiokms.294