Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου Μ. (2004). Αγλαΐα Αγιουτάντη: (1912-1999). Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 14, 354–359. https://doi.org/10.12681/deltiokms.295