Δραγούμης Μ. Φ. (2004). Το μουσικολογικό έργο της Αγλαΐας Αγιουτάντη. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 14, 360–364. https://doi.org/10.12681/deltiokms.296