Ανεστίδης Σ. Θ. (2004). Ελένη Ν. Παπανικολάου: (1912-1999). Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 14, 365–366. https://doi.org/10.12681/deltiokms.297