Δραγούμης Μ. Φ. (2014). Ο Samuel Baud-Bovy στην Αθήνα του 1930. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 18, 11–12. https://doi.org/10.12681/deltiokms.302