Καμούζης Δ. (2015). Ἡ γυναικεία ἐκπαίδευση καὶ ὁ γλωσσικὸς ἐξελληνισμὸς τῶν τουρκόφωνων Ρωμιῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας: Tὸ Ὁμήρειο Παρθεναγωγεῖο Σμύρνης (1881-1922). Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 19, 115–134. https://doi.org/10.12681/deltiokms.322