Λαμψίδης Ο. Συνεχής η παρουσία του Ελληνισμού στο Μικρασιατικό Πόντο: Παράγοντες που συνέβαλλαν στην επιβίωσή του. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 16, p. 25–54, 2009. DOI: 10.12681/deltiokms.3. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2384. Acesso em: 29 ιουνίου. 2022.