Λαμψίδης Ο. Ο πληθυσμός της Σμύρνης 1631-1914. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 16, p. 55–80, 2009. DOI: 10.12681/deltiokms.5. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2386. Acesso em: 17 αυγούστου. 2022.