Ραζή Α. Εργογραφία Οδυσσέα Λαμψίδη 1935-2006. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 16, p. 81–105, 2009. DOI: 10.12681/deltiokms.6. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2387. Acesso em: 4 ιουλίου. 2022.