Αρτόπουλος Ι. Γ. Συμβολή στη μελέτη για τον Νικήτα τον Παφλαγόνα. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 16, p. 107–118, 2009. DOI: 10.12681/deltiokms.9. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2390. Acesso em: 25 ιουνίου. 2022.