Καμούζης Δ. Από "Σωτήρας της φυλής", "ευεργετής των Τούρκων": Ο Βενιζέλος και η εθνικιστική ηγετική ομάδα των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης, 1918-1930. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 17, p. 151–193, 2011. DOI: 10.12681/deltiokms.14. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2395. Acesso em: 22 σεπτεμβρίου. 2023.