Τσούργιαννη Δ. Η τέχνη στη γραμμή του πυρός: Τα σκίτσα της Θάλειας Φλωρά-Καραβία απο τη Μικρασιατική εκστρατεία. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 16, p. 379–403, 2009. DOI: 10.12681/deltiokms.20. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2401. Acesso em: 7 ιουλίου. 2022.