Λαμψίδης Ο. Ιωάννης Η. Κάλφογλους, Ιστορική Γεωγραφία τής Μικρασιατικής Χερσονήσου. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 16, p. 421–428, 2009. DOI: 10.12681/deltiokms.22. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2403. Acesso em: 29 ιουνίου. 2022.