Κιτρομηλίδης Π. Μ. Anthony Bryer with David Winfield, Selina Balance and Jane Isaac, The Post-Byzantine Monuments of the Pontos . A Source -Book. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 16, p. 429–431, 2009. DOI: 10.12681/deltiokms.23. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2404. Acesso em: 25 ιουνίου. 2022.