Γαβριήλ Α. Γ. Ιωάννα Αγιάνογλου (1918-2009). Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 16, p. 435–438, 2009. DOI: 10.12681/deltiokms.24. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2405. Acesso em: 4 ιουλίου. 2022.