Ρεβυθιάδου Α.; Σπυρόπουλος Β.; Κακαρίκος Κ. Η ταυτότητα της Οφιτικής Ποντιακής: Μια γλωσσολογική μελέτη των πηγών και των ομιλητών της. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 17, p. 217–276, 2011. DOI: 10.12681/deltiokms.25. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2406. Acesso em: 3 ιουλίου. 2022.