Ανεστίδης Σ. Θ. Χαράλαμπος (Χάρης) Ψωμιάδης (1928-2011). Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 17, p. 349–352, 2011. DOI: 10.12681/deltiokms.27. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2408. Acesso em: 25 ιουνίου. 2022.