Ναυπλιώτης Α. Soner Cagaptay, Islam, Secularism, and Nationalism in Modern Turkey. Who is a Turk? [Ισλάμ, Κοσμικότητα καί Εθνικισμός στη Σύγχρονη Τουρκία. Ποιος είναι Τούρκος;]. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 17, p. 343–346, 2011. DOI: 10.12681/deltiokms.29. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2410. Acesso em: 14 αυγούστου. 2022.