Καμούζης Δ. Onur Yildirim. Diplomacy and Displacement. Reconsidering the Turco-Greek Exchange o f Populations, 1922-1934 [Διπλωματία καί Έκτόπιση. Επανεξετάζοντας την τουρκο-έλληνικη ανταλλαγή των πληθυσμών. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 17, p. 339–342, 2011. DOI: 10.12681/deltiokms.31. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2412. Acesso em: 24 φεβρουαρίου. 2024.