Πίσσης Ν. Oliver Jens Schmitt. Levantiner. Lebenswelten und Identitaten einer ethnokonfessionellen Gruppe im osmanischen Reich im Jangen 19. Jahrhundert“ [Λεβαντίνοι. Βιόκοσμοι και ταυτότητες μιας εθνοθρησκευτικής ομάδας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία στον «μακρύ 19ο. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 17, p. 327–334, 2011. DOI: 10.12681/deltiokms.33. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2414. Acesso em: 7 ιουλίου. 2022.