Μπούρα Κ. Οι βουλευτικές εκλογές στην Οθωμανική αυτοκρατορία: Οι Έλληνες βουλευτές 1908-1918. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 4, p. 69–85, 1983. DOI: 10.12681/deltiokms.36. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2417. Acesso em: 21 σεπτεμβρίου. 2023.