Μουρέλος Γ. Γ. Η γαλλοτουρκική προσέγγιση του 1921: Το σύμφωνο Franklin-Bouillon και η εκκένωση της Κιλικίας. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 4, p. 211–276, 1983. DOI: 10.12681/deltiokms.40. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2421. Acesso em: 1 οκτωβρίου. 2022.