Σολομωνίδου Β. Η Ελλάδα στη Μικρά Ασία, 1919-1922: Συμβολή στην ιστοριογραφική θεώρηση. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 4, p. 351–360, 1983. DOI: 10.12681/deltiokms.44. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2425. Acesso em: 26 ιουνίου. 2022.