Χανιώτης Ά. Αμαρτίες, αρρώστιες και γιατρειές στη Μικρά Ασία στους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 11, p. 13–44, 1995. DOI: 10.12681/deltiokms.46. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2427. Acesso em: 5 ιουνίου. 2023.