Κόλλια Ε. Ο θεσμός των ξένων δικαστών στις ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 11, p. 45–83, 1995. DOI: 10.12681/deltiokms.47. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2428. Acesso em: 2 ιουλίου. 2022.