Γκιολές Ν. Μια ασυνήθιστη παράσταση επιτάφιου θρήνου από την Αντιόχεια Πισιδίας. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 11, p. 93–97, 1995. DOI: 10.12681/deltiokms.49. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2430. Acesso em: 19 αυγούστου. 2022.