Κισκήρα Κ. Το περιοδικό missionary herald: Μια αθησαύριστη πηγή για την ιστορία του Μικρασιατικού ελληνισμού. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 11, p. 119–123, 1995. DOI: 10.12681/deltiokms.51. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2432. Acesso em: 7 ιουλίου. 2022.