Λαμψίδης Ο. Charles de Scherzer, Σμύρνη. Γεωγραφική, οικονομική και πολιτιστική θεώρηση. Μετάφραση-Εισαγωγή-Σχόλια Ξένη Μπαλωτή. Φιλολογική επιμέλεια Θεοδόσης Πυλαρινός. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 11, p. 393–402, 1995. DOI: 10.12681/deltiokms.62. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2443. Acesso em: 3 ιουλίου. 2022.