Στάθη Π. Uyrgur Kocabasoglu,Kendi belgeleriyle Anadolu’daki Amerika.19.yuzyilda Osmanli Imparatorlugundaki Amerikan Misyoner Okullari[Η Αμερική στην Μικρά Ασία.Τα αμερικάνικα σχολεία των μισσιοναρίων τον 19ο αι.στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μέσα από τα έγγραφα τους]. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 11, p. 402–407, 1995. DOI: 10.12681/deltiokms.63. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2444. Acesso em: 25 ιουνίου. 2022.