Ανεστίδης Σ. Θ. Μάγδα Μ.Κιτρομηλίδου, Το Μικρασιατικό ζήτημα στην εφημερίδα Πάφος της Κύπρου. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 11, p. 409–411, 1995. DOI: 10.12681/deltiokms.65. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2446. Acesso em: 25 ιουνίου. 2022.