Χαλκιά Ε. Πρόγραμμα συλλογής υλικού προφορικής παράδοσης της Ίμβρου. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 11, p. 427–428, 1995. DOI: 10.12681/deltiokms.68. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2449. Acesso em: 11 αυγούστου. 2022.