Παχτικός Γ. Δ.; Κόκκινος Δ. Μ. Ολυμπιακοί αγώνες εν Βιθυνία. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 11, p. 433–454, 1995. DOI: 10.12681/deltiokms.70. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2451. Acesso em: 19 ιουνίου. 2024.