Χανιώτης Ά. Το χρονικό της ανακάλυψης μιας ελληνιστικής πόλης στην Καρία (Bucakkoy, Συνέτα). Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 12, p. 13–29, 1997. DOI: 10.12681/deltiokms.72. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2453. Acesso em: 17 αυγούστου. 2022.